กิจกรรมของโรงเรียน

26 ธันวาคม

1

โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม

วันคริสมาส 2566

ดูรายละเอียดกิจกรรม
25 ธันวาคม

1

โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม

กิจกรรมลูกเสือ 2566

ดูรายละเอียดกิจกรรม
25 ธันวาคม

1

โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม

กิจกรรมลูกเสือ 2566

ดูรายละเอียดกิจกรรม