กิจกรรมของโรงเรียน

20 กรกฏาคม

1

โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม

วันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

ดูรายละเอียดกิจกรรม
26 ธันวาคม

1

โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม

วันคริสมาส 2566

ดูรายละเอียดกิจกรรม
25 ธันวาคม

1

โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม

กิจกรรมลูกเสือ 2566

ดูรายละเอียดกิจกรรม